استقرار دستگاه شبیه ساز چشم پزشکی (OpSim) در مرکز جامع مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جمعه ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
374 بازدید
برخی از تصاویر مربوط به استقرار دستگاه شبیه ساز چشم پزشکی (OPSIM) در مرکز جامع مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

استقرار دستگاه شبیه ساز چشم پزشکی (OpSim) در مرکز جامع مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - اخبار سیمدیکس   ​استقرار دستگاه شبیه ساز چشم پزشکی (OpSim) در مرکز جامع مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - اخبار سیمدیکساستقرار دستگاه شبیه ساز چشم پزشکی (OpSim) در مرکز جامع مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - اخبار سیمدیکس

استقرار دستگاه شبیه ساز چشم پزشکی (OpSim) در مرکز جامع مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- اخبار سیمدیکس    استقرار دستگاه شبیه ساز چشم پزشکی (OpSim) در مرکز جامع مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- اخبار سیمدیکس  

مرکز جامع مهارتهای بالینی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
SiMedix
OpSim
چشم پزشکی
VR
Virtual Reality
شبیه ساز جراحی
شبیه ساز
ایران
سیمدیکس
طراحی سایت توسط آژانس مهندسی طراحی وب سایت فکر برتر

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد.SiMedix.co